SERVEIS

A Bufet Palau trobarà solucions integrals en totes les àreas:

Civil

Lloguers
Hipoteques
Inmobiliari
Reclamacions de Quantitat
Matrimonial
Responsabilitat Contractural i Extracontractual
Herències i Succesions
Tutel·les i incapacitats
Responsabilitat de l’Administració

Penal

Delictes
Judicis Ràpids
Violència Domèstica
Menors
Seguretat Vial i Alcoholèmia

Social

Acomiadaments
Expedients de Regulació
Incapacitats
Seguretat Social

Administratiu

Procediments Administratius
Contenciosos Administratius
Expedients d’Exposició
Urbanisme
Expedients d’Activitats
Constitució d’Empreses

Fiscal - Comptable

Fiscalitat de Particulars i Empreses
Assistència a Tribunals Econòmics Administratius
Sucessió de Particulars i Empreses

Concursal

Insolvències Personals i Empresarials
Segona Oportunitat
Concursos d’Empreses
Reestructuració d’Empreses
Responsabilitat d’Administradors
Recuperació de Crèdits

ESTRANGERIA

Permisos d’Estrangeria
Procediments
Nacionalitats
Recursos

MEDIACIÓ I ARBITRATGE

Familiar
Herències
Cobraments i inmobles
Accidents
Responsabilitat mèdica
Propietat intelectual
Noves tecnologies