NOTA LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACITAT

Condicions Generals

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol referent als Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als l’usuari que Bufet Palau el nom comercial de Jesus Palau amb número d’identificació fiscal nombre B43658442 i amb domicili social a Plaça Llibertat 43201 6, 1ª Reus (Tarragona).

Posem en el seu coneixement que Jesus Palau és el titular d’aquesta web i actua com a explotadora i gestora dels continguts d’aquest portal web. Per a qualsevol aclariment no dubti en contactar amb nosaltres a bufetpalau@bufetpalau.com.
Les presents Condicions Generals regeixen juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies l’accés i utilització del lloc web en el qual es troba, així com la contractació dels serveis i productes que des de la mateixa s’ofereixen.
La utilització de la web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions legals de les nostres pàgines. D’aquesta manera s’estableixen una sèrie de drets i obligacions que s’han de complir per part de l’usuari de la web. Aquests drets i obligacions regiran l’ús de la web. En cas de no estar d’acord amb aquestes condicions generals, l’esmentat usuari haurà d’abandonar immediatament la web.
Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’usuari manifesta que ha llegit i comprèn el que s’ha exposat, que té capacitat suficient per contractar els productes i serveis oferts, i que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
L’usuari haurà de llegir atentament els continguts d’aquestes Condicions Generals sempre que accedeixi al portal, ja que aquestes poden patir canvis. El titular de lloc web es reserva la possibilitat d’introduir canvis tant en la informació continguda com en els serveis i productes oferts, sempre amb la finalitat de millorar els continguts o complementar la informació existent.
Qualsevol modificació realitzada en el lloc web no afectarà als productes o serveis que ja haguessin estat adquirits prèviament.

Condicions d’Ús

 1. L’accés a la informació continguda al web és lliure i gratuït.
 2. És possible que per a la compra de productes o serveis, l’usuari hagi de registrar-se. Les dades que subministri l’usuari han de ser exactes i verídiques. Tanmateix l’usuari registrat serà responsable de la custòdia de la seva contrasenya i assumeix els danys i perjudicis que es puguin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. Tots els serveis o productes comprats sota la contrasenya d’un usuari registrat s’entenen realitzats per aquest usuari.
 3. Normes d’ús de el portal:
  • L’usuari s’obliga a utilitzar la web segons aquestes condicions generals i segons el que estableix la llei vigent i les normes de l’ordenament jurídic.
  • De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no utilitzar els continguts del lloc web per a la realització d’activitats constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o siguin de caràcter il·lícit.
  • L’usuari es compromet a no difondre dades i continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o que afectin els drets humans o que promoguin o realitzin apologia del terrorisme.
  • L’usuari es compromet a no introduir ni difondre virus o programari nociu que sigui capaç de provocar danys en els sistemes informàtics, tants dels proveïdors dels serveis com de tercers.
  • Es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus d’informació o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • Es compromet a no enviar publicitat no autoritzada expressament, coneguda com a ‘correu brossa’ o ‘spam’, excepte en aquelles àrees que hagin estat concebudes per a això.
  • Es compromet a no difondre o introduir informació o continguts falsos o inexactes o que indueixin a error als receptors de la informació.
  • Especialment es compromet a no suplantar la identitat d’altres usuaris utilitzant les seves claus de registre (usuari i contrasenya).
  • Es compromet a respectar els drets de la propietat intel·lectual i industrial, patents i marques que siguin propietat del web o de terceres persones.
  • Es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus d’informació o contingut que representi una violació del secret de comunicació i la legislació vigent sobre les dades de caràcter personal
 4. En cas d’incompliment de qualsevol dels punts anteriors, el titular del web es reserva el dret a iniciar les accions legals que consideri oportunes.
 5. Totes les informacions i el flux d’informació entre l’usuari i el titular de la web serà confidencial i no es podrà reenviar a tercers, amb la finalitat d’evitar accessos no autoritzats a la informació privada de l’usuari.

Propietat intel·lectual i industrial
L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de l’empresa propietària del web.
Queden totalment prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa del propietari de la web i sempre s’haurà de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual que ostenta el titular del web.

Exempció de responsabilitat
Els titulars del portal declinen qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts per les operadores d’internet. Així mateix, el titular del web no es fa responsable de les caigudes de la xarxa o del fluid elèctric i les conseqüències que es derivin per aquesta manca de servei.
Així mateix el titular del web no es fa responsable dels danys produïts en el programari o equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització del web.

Informació sobre els vincles externs (links)
Aquest portal web no es fa responsable dels webs de tercers a les que pugui tenir accés l’usuari mitjançant la utilització de vincles externs, també coneguts com links, o de qualsevol altre tipus de contingut de la web posat a disposició per tercers.
L’accés a una web no pròpia es fa per voluntat i compte de l’usuari. No podem garantir, ni responsabilitzar-nos de la informació obtinguda a través de qualsevol enllaç extern i de la mateixa manera no ens responsabilitzem de la informació obtinguda en aquestes webs externes que res tenen a veure amb la nostra web.

Registre d’usuaris
La utilització dels serveis oferts pel titular del web impliquen la necessitat de registre per part de l’usuari de la web. L’usuari haurà d’omplir el formulari creat a aquest efecte. Es demanarà a l’usuari que accepti les presents Condicions Generals així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.
Un cop registrat, l’usuari tindrà accés a la seva àrea privada on en tot moment podrà comprovar, rectificar o esborrar les seves dades. També podrà comprovar informació relativa a les seves comandes i els lliuraments.

Política de Privacitat
Condicions generals
Som conscients del valor de la seva informació personal i per això ens esforcem a protegir la privacitat dels nostres usuaris.
De conformitat amb el que estableix el Reglament de la UE 2016/679 (des d’ara RGPD) de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que totes les dades personals facilitades, així com la seva adreça de correu electrònic seran tractades de conformitat amb l’article 13 de l’esmentat Reglament per tal de permetre conèixer la nostra política de privacitat, comprendre com es tracta la seva informació personal quan navega a la nostra web i, si s’escau, donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma expressa i informada.
La informació i les dades facilitades per vostè seran tractades de conformitat amb les disposicions del RGPD i es basarà en els principis de legalitat, equitat, transparència, limitació de la finalitat del tractament, minimització de les dades, exactitud, integritat i confidencialitat.
El responsable del tractament de les seves dades és Bufet Palau, amb domicili social al Plaça Llibertat 43201 6, 1ª Reus (Tarragona).
L’informem que tractarem únicament les dades personals que siguin estrictament necessàries per a la correcta navegació per la web i per millorar l’experiència de l’usuari. També li informem que les dades recollides poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials que puguin ser del seu interès.
Podrà exercir el dret d’oposició a rebre aquests comunicats enviant un correu electrònic a l’adreça bufetpalau@bufetpalau.com amb l’assumpte: Baixa de la llista de distribució
En qualsevol moment, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i portabilitat respecte a les seves dades personals mitjançant comunicació a l’adreça de mail especificat anteriorment.
L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.

Finalitats del tractament
La finalitat de la recollida i incorporació de les dades, amb el seu consentiment exprés, té les següents finalitats:
• Enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis.
• Gestió comercial i administrativa dels clients.
• Recollida i publicació de valoracions sobres productes i serveis.
• Respondre a les sol·licituds d’informació dels clients.
• Anàlisi d’usabilitat de la pàgina web per a la millora dels nostres serveis.
• Elaboració de perfils comercials dels usuaris.
Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què s’estan fent servir les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al responsable de seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

Conservació de les Dades
Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió. Pel que fa a les dades de clients, el període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins a 10 anys.
Els usuaris de llistes de correu o els enviats directament per l’empresa a pàgines o perfils de xarxes socials es conservaran fins que l’usuari retiri el consentiment o finalitzi la contractació dels serveis.
Les dades de candidats que enviïn el seu currículum vitae, seran emmagatzemats durant un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifesti en contra.

Comunicació d’Informació a Tercers
No cedirem ni comunicarem a tercers les seves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació d’ell mateix.
Així, a l’contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web.
També accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a l’efectiva realització del servei contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

Confidencialitat
La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis contractats o productes adquirits. De la mateixa manera ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.
Aquesta política de privacitat i de protecció de dades podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, i és responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions.